Postitused

Demo

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöid ehk katastrimõõdistamise teostamise kord on ära määratud „Maakatastriseaduse“  ja „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ ja „Maakorraldusseaduse“ alusel.

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses.

Maakorraldustoimingud on kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri kindlaksmääramine.

Maakorralduse läbiviimisel lähtutakse maakorralduse nõuetest, territoriaalplaneeringuga määratud kinnisasja sihtotstarbest, kinnisasja omaniku õigustest ja üldistest huvidest.

/Aamos Atlas OÜ teostab maakorraldustöid koostöös vastavat litsentsi (nr 576 MA-k) omava isiku Saare Geoprojekt OÜ-ga/

Teenused

  • Katastriüksuste moodustamine
  • Katastriüksuste jagamine
  • Katastriüksuste liitmine ja piiride muutmine
  • Katastriüksuste piiride määramine ja tähistamine looduses
  • Piirisihtide määramine ja rajamine
  • Katastritoimingud, sh piiriprotokollid, plaanid ja toimikud

Avaleht

Firmast

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja teostame töid üle Eesti aastast 2015, jaanuar. Pakume kõiki põhilisi geodeesiaga seotud töid ja teenuseid, mille raames põhitegevused on geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised,inventariseerimised jne.

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Geodeesiat ja maamõõdutöödesse puutuvates küsimustes võite julgelt pöörduda meie ettevõtte poole!

Meiega saab ühendust:

Tallinna kontor:

Tartu maantee 84a Tallinn Harjumaa 10112

Tel: +372 55511184 / Olavi Oeselg

E-mail: info@aamosatlas.ee

.

Lääne-Virumaa kontor:

Metsaveere, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa

Tel: + 372 5135727 / Tarmo Rahula

E-mail: tarmo@aamosatlas.ee