Geodeesia / maamõõtmine

üle terve Eesti!

Meie missioon

Pakkuda geodeesia teenuseid üle terve Eesti kiirelt ja kvaliteetselt!

Meie eelised:

* Kvaliteet * Kiirus * Paindlikkus

Kaasaegsed seadmed

Mõõdistustööde läbiviimiseks kasutame maailma tipptootja seadmeid.

Kogenud geodeedid

Meie geodeedid on professionaalsed ja omavad 20 aastast töökogemust valdkonnas.

Usaldusväärne ettevõte

Aamos Atlas OÜ-le on väljastatud eeskujuliku ettevõtte sertifikaat mis tõendab, et ettevõttel ei ole maksevõlgnevusi, negatiivseid hinnanguid ja ettevõte on eeskujuks teistele.

Teenused

Geodeetiline alusplaan

Geodeetiliste alusplaanide loomiseks mõõdistatakse üles olemasolev maapealne ja alune hetkesituatsioon. Mõõdistus- ehk uuringuala mõõdistatakse ja joonisele kantakse peale erinevad hooned, trassid (side-, elektri-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonivõrgud), rajatised, teed, puud, põõsad, pinnasekõrgused, maapinna määrangud jm).

Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd

Ehitusgeodeetilise uurimistöö ja teostusmõõdistamise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.

GNSS (GPS) mõõdistused

GPS-mõõtmine põhineb spetsiaalsetel satelliitidel, mis tiirlevad ümber Maa umbes 20`000 km kõrgusel. Mõõdistuse täpsuse suurendamiseks kasutatakse erinevate satelliitnavigatsioonisüsteemide võrke, näiteks Euroopa sidevõrku „Galileo“, Venemaa sidevõrku „GLONASS“, Ameerika Ühendriikide „GPS“-sidevõrku.

3D Laserskaneerimine

Vajades ruumi, hoone või objekti ülesmõõdistust laserskaneerimise või 3D-mõõdistuse abil, saate teenuse tellimiseks pöörduda meie poole. Loome laserskaneerimise või 3D mõõdistamise abil ülesmõõdistamist vajavatest objektidest, rajatistest, hoonetest või keskkonnast detailselt täpse ja ruumilise kujutise või punktipilve.

Hoonete mõõdistamise ehk inventariseerimine

Hoonete, erinevate objektide mõõdistamise ja inventariseerimisega saab tellija hoone tervikliku või eri osade plaanid, lõiked või vaated, mille alusel on võimalik digitaliseeritud jooniste abil projekteerijal teostada edaspidiseid töid ja toiminguid.

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Koostööpartnerid

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!