Geodeetiline alusplaan

Aamos Atlas OÜ

Geodeetiline alusplaan

Geodeetilise alusplaani loomiseks mõõdistatakse üles olemasolev maapealne ja alune hetkesituatsioon. Mõõdistus- ehk uuringuala mõõdistatakse ja joonisele kantakse peale erinevad hooned, trassid (side-, elektri-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonivõrgud), rajatised, teed, puud, põõsad, pinnasekõrgused, maapinna määrangud jm). Lisaks kooskõlastatakse trasside ja liinirajatiste omanikega trasside ja rajatiste asukohad ka kulgemised looduses, misjärel kantakse kooskõlastused geoalusele. Topo-geodeetiliste mõõdistustööde peamine eesmärk on saada vajalikke andmeid ehitusprojekti koostamiseks.

Topo-geodeetiline uuring ja koostatud geodeetiline alusplaan vastab Majandus- ja taristuministri määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Valminud geodeetilise alusplaani kooskõlastame trassivaldajatega ja esitame kohalikule omavalitsusele.

Topo-geodeetilised mõõdistused

Meie eelised

Kogenud geodeedid

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Töid teostame üle terve Eesti.

Töid teostame nii ettevõtetele, kui eraisikutele üle terve Eesti. Olenemata asukohast võtke meiga julgelt ühendust ja leiame sobiva lahenduse.

Professionaalseid seadmeid

Oma töös kasutame vaid professionaalseid seadmeid firmalt Trimble ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Teenused

Geodeetilise alusplaani koostamine
Topo-geodeetilised uuringud
Mõõdistustulemuste koostamine
Ehitusgeodeetilised mõõdistustööd
Teostusmõõdistamine

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!

Aamos Atlas OÜ

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja teostame töid üle Eesti. Pakume kõiki põhilisi geodeesiaga seotud töid ja teenuseid, mille raames põhitegevused on geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised, inventariseerimised jne.

Küsimused ja hinnapakkumised

Tartu maantee 84a (Fahle Maja) Tallinn

Avatud esmaspäevast reedeni 9:00 – 18:00