Geodeetiline alusplaan

Geodeetiline alusplaan ehk geoalus

Geodeetilise alusplaani loomiseks mõõdistatakse üles olemasolev maapealne ja alune hetkesituatsioon.

Aamos Atlas OÜ

Geodeetilised tööd üle terve Eesti!

Geodeetiline alusplaan

Geodeetilise alusplaani loomiseks mõõdistatakse üles olemasolev maapealne ja alune hetkesituatsioon. Mõõdistus- ehk uuringuala mõõdistatakse ja joonisele kantakse peale erinevad hooned, trassid (side-, elektri-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonivõrgud), rajatised, teed, puud, põõsad, pinnasekõrgused, maapinna määrangud jm). Lisaks kooskõlastatakse trasside ja liinirajatiste omanikega trasside ja rajatiste asukohad ka kulgemised looduses, misjärel kantakse kooskõlastused geoalusele. Topo-geodeetiliste mõõdistustööde peamine eesmärk on saada vajalikke andmeid ehitusprojekti koostamiseks.

Topo-geodeetiline uuring ja koostatud geodeetiline alusplaan vastab Majandus- ja taristuministri määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Valminud geodeetilise alusplaani kooskõlastame trassivaldajatega ja esitame kohalikule omavalitsusele.

Kogenud geodeedid

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Töid teostame üle terve Eesti.

Töid teostame nii ettevõtetele, kui eraisikutele üle terve Eesti. Olenemata asukohast võtke meiga julgelt ühendust ja leiame sobiva lahenduse.

Professionaalseid seadmeid

Oma töös kasutame vaid professionaalseid seadmeid firmalt Trimble ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!