Nivelleerimiseks ehk kõrguslikuks mõõdistamiseks nimetatakse mõõtmistöid, mille alusel määratakse maapinna punktide omavahelisi kõrguslikke erinevusi ehk kõrguskasve. Meie teostame insener-tehnilisi mõõdistusi digitaalnivelliir`I  Trimble DiNi12. Tehnilise nivelleerimisega saame luua kõrgusliku alusvõrgu suuremõõtkavaliseks topograafiliseks mõõdistamiseks, samuti teostame projekteerimisele eelnevaid uurimistöid ja teostame kõrguslikke märkimistöid ehitustel.

Teenused

  • Insenertehnilised nivelleerimistööd
  • Kõrgusliku alusvõrgu loomised topograafilisteks mõõdistamisteks
  • Projekteerimiseks vajalikud mõõdistused uurimistöödele
  • Kõrguslikud mahamärkimis- ja kontrollmõõdistused ehitistele
  • Vajumisvaatlused

Sildid: