Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Aamos Atlas OÜ

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöid ehk katastrimõõdistamise teostamise kord on ära määratud „Maakatastriseaduse“  ja „Katastriüksuse moodustamise kord“ ja „Maakorraldusseaduse“ alusel.

Maakorraldus seaduse tähenduses on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Maakorralduse läbiviimisel lähtutakse maakorralduse nõuetest, kehtestatud planeeringu korral planeeringulahendusest, kinnisasja omaniku õigustest ja avalikest huvidest.

Meie litsentseeritud maamõõtja võib teostada järgmiseid maakorraldustoiminguid: kinnisasja piiri muutmine, kinnisasja jagamine ja liitmine, kinnisasja piiri kindlakstegemine ning kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Aamos Atlas OÜ-s teostavad maakorraldustöid järgmised litsentseeritud maamõõtjad:

  1. Olavi Oeselg (litsents nr 607 MA-k),
  2. Jaanus Mäeots (litsents nr 633 MA-k).

Kõned ja e-mailid nõuannete saamiseks on alati teretulnud.

 

Topo-geodeetilised mõõdistused

Meie eelised

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Töid teostame nii ettevõtetele, kui eraisikutele üle terve Eesti. Olenemata asukohast võtke meiga julgelt ühendust ja leiame sobiva lahenduse.

Oma töös kasutame vaid professionaalseid seadmeid firmalt Trimble ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Teenused

Katastriüksuste moodustamine
Katastriüksuste jagamine
Katastriüksuste liitmine ja piiride muutmine
Katastriüksuste piiride määramine ja tähistamine looduses
Piirisihtide määramine ja rajamine
Katastritoimingud, sh piiriprotokollid, plaanid ja toimikud

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!

Aamos Atlas OÜ

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja teostame töid üle Eesti. Pakume kõiki põhilisi geodeesiaga seotud töid ja teenuseid, mille raames põhitegevused on geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised, inventariseerimised jne.

Küsimused ja hinnapakkumised

Tartu maantee 84a (Fahle Maja) Tallinn

Avatud esmaspäevast reedeni 9:00 – 18:00