Lehed

Firmast

Ettevõtte registrikood 12791248. Käibemaksukohuslase number EE101772088.

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja pakub topo-geodeetiliste mõõdistustöid ning teenuseid Eesti turul aastast 2015 jaanuar. Pakume klientidele üle Eesti kõiki põhilisi geodeesiaga seotud teenuseid, mille raames on põhitegevused – geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised,inventariseerimised jne.

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat.

Geodeesiat ja maamõõdutöödesse puutuvates küsimustes võite julgelt pöörduda meie ettevõtte poole!

Aamos Atlas kasutab tööde teostamisel usaldusväärseid ja ennast tõestanud Trimble elektrontahhümeetreid ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2.

Geodeetiliste tööde teostamine on Eesti Vabariigis litsentseeritud tegevus, mis on reguleeritud erinevate seadusandluste ja õigusaktidega.

Aamos Atlas OÜ omab Majandustegevuse registri (MTR) litsentsi EEG000352, tegevusalaga ehitusuuringud ja õigusega tegutseda järgmistes valdkondades:

  • Ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine;
  • Ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine;
  • Insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine

Topo-geodeetiliste mõõdistustööde mõõtkava on M 1:500 ja M 1:2000. Mõõdistustööd teostatakse L-EST97 koordinaatsüsteemis ja Balti 1977. a kõrgussüsteemis.

Vastutav spetsialist

Nimi:
Olavi Oeselg

Kutsetunnistuse andmed:
Tunnistuse nr 101101

Detailandmed:

Väljastaja:
Eesti Geodeetide Ühing

Kvalifikatsioon:
Geodeet V

Kompetentsid:
Ehitusgeodeetilised tööd; Geodeetilised tööd maakorralduses; Topogeodeetilised tööd

Vastutav spetsialist

Nimi:
Jüri Koppel

Kutsetunnistuse andmed:
Tunnistuse nr 085663

Detailandmed:

Väljastaja:
Eesti Geodeetide Ühing

Kvalifikatsioon:
Geodeet VI

Kompetentsid:
Ehitusgeodeetilised tööd; Geodeetilised tööd maakorralduses; Insenertehnilised eritööd; Topogeodeetilised tööd