Lehed

Kasulikud lingid

GEODEESIA- JA MÕÕTMISTEENUSE TELLIMISEL VAJAME ALLJÄRGNEVAID ANDMEID:

  • Mõõdistatava objekti asukoht (aadress, katastritunnus, mõõdistusala jm);
  • Mõõdistustööde eesmärk tellijale – mille tarvis mõõdistustööd on vajalikud, vajadusel täpsemad üksikasjad millele tähelepanu pöörata;
  • Tööde teostamise soovitav tähtaeg tellijalt.

  1. Maa-ameti geoportaal
  2. Riigi Teataja – „Ehitusgeodeetiliste tööde tegemise kord“ 
  3. Riigi Teataja – „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord“ 
  4. Riigi Teataja – Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus“ 
  5. Tallinna Linnavalitsus – „Ehitise kasutusloa taotlus“ 
  6. Ehitisregister
  7. Maaleht 23.04.2015 „Hoone ehitisregistrisse kandmise kord