Firmast

Aamos Atlas OÜ

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja teostame töid üle Eesti. Pakume kõiki põhilisi geodeesiaga seotud töid ja teenuseid, mille raames põhitegevused on geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised, inventariseerimised jne.

Geodeesia - Aamos Atlas
Aamos Atlas kontaktid

Meist

Geodeesia / maamõõtmine

Ettevõttes töötavad geodeedid on oma eriala head spetsialistid, olles kvalifikatsiooni ja kogemused omandanud pikkade aastate vältel – meeskonna keskmine erialane kogemus 20 tööaastat. Aamos Atlas kasutab tööde teostamisel usaldusväärseid ja ennast tõestanud Trimble elektrontahhümeetreid ja GPS-seadmeid – Trimble S3 ja S6, GNSS seadmeid 5800 ja R8-2. Geodeetiliste tööde teostamine on Eesti Vabariigis litsentseeritud tegevus, mis on reguleeritud erinevate seadusandluste ja õigusaktidega. Aamos Atlas OÜ omab Majandustegevuse registri (MTR) litsentsi EEG000352, tegevusalaga ehitusuuringud ja õigusega tegutseda järgmistes valdkondades:

  • Ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine;
  • Ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine;
  • Insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine

Geodeesia ja maamõõdu teemalistes küsimustes võite julgelt pöörduda meie ettevõtte poole!

Pädevus

Vastutavad spetsialistid

Olavi Oeselg

Vastutav spetsialist Nimi: Olavi Oeselg Kutsetunnistuse andmed: Tunnistuse nr 101101 Detailandmed: Väljastaja: Eesti Geodeetide Ühing Kvalifikatsioon: Geodeet V Kompetentsid: Ehitusgeodeetilised tööd; Geodeetilised tööd maakorralduses; Topogeodeetilised tööd

Jüri Koppel

Vastutav spetsialist Nimi: Jüri Koppel Kutsetunnistuse andmed: Tunnistuse nr 085663 Detailandmed: Väljastaja: Eesti Geodeetide Ühing Kvalifikatsioon: Geodeet VI Kompetentsid: Ehitusgeodeetilised tööd; Geodeetilised tööd maakorralduses; Insenertehnilised eritööd; Topogeodeetilised tööd

Majandustegevuse register (MTR)

Ehitusuuringud EEG000352

* Ehitusgeodeetilised tööd
* Ehitusgeodeetilised uuringud
* Insenertehnilised geodeesiatööd

Küsimuste ja hinnapäringute korral võtke meiega ühendust!

Aamos Atlas OÜ

Aamos Atlas OÜ on erakapitalil loodud ettevõte ja teostame töid üle Eesti. Pakume kõiki põhilisi geodeesiaga seotud töid ja teenuseid, mille raames põhitegevused on geodeetilised alusplaanid, maamõõdutööd, ehitusgeodeetilised mõõdistustööd (sh mahamärkimised ja teostused), katastritööd, 3D-mudelite koostamised, hoonete ülesmõõdistamised, inventariseerimised jne.

Küsimused ja hinnapakkumised

Tartu maantee 84a (Fahle Maja) Tallinn

Avatud esmaspäevast reedeni 9:00 – 18:00